• Het Boek
  • Inhoudsopgave
  • Fragmenten
  • Behind the Scenes

slechts € 10,- via de webshop !!

Kiezen voor Vrije Keuze

Welkom op de website over het boek 'Kiezen voor Vrije Keuze', van Wim Roskam

Kiezen voor Vrije Keuze

We hebben allemaal een vrije keuze, maar wanneer je echt je eigen keuzes in je leven wilt maken, ook als je ernstig ziek wordt, kies je niet voor een gemakkelijke weg. Want wanneer ben je vrij in je keuze? Welke keuze is in welke situatie het beste? Naar wie moet je luisteren? En wat is vrijheid?

Met de beste bedoelingen geven mensen elkaar vaak adviezen maar proberen zo wel elkaars keuzes te bepalen. En ook vanuit de overheid is er een toenemende tendens om de keuzevrijheid te beperken waar het de eigen gezondheid betreft.

Wanneer Linda ernstig ziek wordt, gaat zij, gesteund door haar partner Wim, haar eigen weg. Kiezen voor vrije keuze is de weg van het hart, aangegeven door de ziel. Het is de weg naar geluk, naar vrijheid.

Na Linda’s overlijden ontdekt Wim dat zij nog altijd in hem aanwezig is. Die liefde maakt het voor Linda mogelijk om hem te inspireren tot het maken van de Akaija, waarin liefde, keuzevrijheid en transformatie gematerialiseerd zijn als een geschenk aan de mensheid.

Dit boek kost slechts € 10,- !!! Bestel via onze webshop www.akaijashop.com. of maak € 12,50 (incl. verzendkosten) over op 5158475 ten name van Akaija & Art te Apeldoorn, en mailt u ons uw adres: atelier@akaija.com. Of bel 055-5335747 en spreek u gegevens in, mochten we niet thuis zijn.

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Akasha.

Inhoudsopgave

Voortekenen
Vermoeidheid
De Eenzame Weg
May It Be
Ik Ben Ziek Hoor!
When Darkness Falls
Het Pad Wordt Smaller
Oh Holy Night
Lopen In De Nacht
Wat Brengt De Toekomst?
Amà
De Vloek
Je Hebt Het Toch Maar Wel Uitgesproken!
You Walk A Lonely Road
Een Overwinning?
Accepteren
Voorjaar
Een Lange Weg
De Nederlaag
Voor Mijn Aller-, Allerliefste Vriendje
Mediumschap
Vrijheid...
Les Eén
Rituelen
Your Friend Is Close By Your Side
Iets Tegen De Pijn
Het Is Licht
Ring Ring Nasja
De Vijfde Dag
Genezing Van De Ziel
Eén Druppel Water
De Beweging Van De Kosmos
Into The West
Littekens Van De Ziel
Je Verliest Me Nooit
One Ring.... To Be One
Veranderingen
Akaija
Je Verliest Me Nooit
Dank Jullie Wel...

Enkele fragmenten...

(...) Dit ‘onbeduidende’ misverstand zou grote gevolgen hebben...

Deze artsen hielden zich aan de regels die waren opgesteld door de wet, het ziekenhuis, door de farmacie of wie het ook was die dit aanstuurde. In hun ogen handelden zij in het belang van Linda’s gezondheid en was onze reactie onbegrijpelijk. Maar waar zij geen rekening mee hielden was dat er mensen bestaan die zèlf de verantwoordelijkheid willen dragen voor hun leven. Die zich niet zomaar iets aan laten praten en die zèlf willen beslissen op basis van de voorhanden gegevens.

(...) Dus vertelde ik dat er, toen de avond viel en het donkerder werd, er in de verte een lichtstraal was, die als een helder baken vanuit de sterren een plek op het strand bescheen. Daar liet ik haar naar toe gaan. Dichterbij komend kon ze zien waar die lichtstraal op scheen. “Het is een oude steencirkel,” zei ik, doelend op die oude mythische steencirkels waarvan er in Groot-Brittannië vele te vinden zijn.

Ze kon zelf vertellen hoe de stenen eruit zagen en zei dat het zes hele grote stenen waren. Oude stenen, verweerd, als stille wachters opgesteld rondom een zevende, platliggende steen. Dat was de steen die werd beschenen door de lichtstraal. Daarop kon ze gaan liggen.

(...) Vertrouwen... 100% vertrouwen ontstaat niet door een schakelaartje over te halen en te zeggen: “Vanaf nu heb ik 100% procent vertrouwen.” Werkelijk vertrouwen heeft met Liefde te maken. Je geeft je vertrouwen aan iemand en daarmee stel je je ogenschijnlijk zwak op. Zo’n vertrouwen bouw je in de loop van jaren op, of het komt heel diep van binnenuit, vanuit liefde, zoals Amà dat zonder enige moeite van ons gekregen had.

Kun je... màg je dan van iemand volledig vertrouwen èisen? Is dat niet iets heel anders met een heel andere naam: overgave?

(...) Weer stonden we voor een alles-of-niets-keuze.

Voor mij was het vooral van belang haar te steunen, achter haar te staan, zèlfs al zou ze iets anders kiezen dan ik zou doen. Maar dat was niet zo. Ik wilde haar vóór alles vrijlaten in haar keuze en wèlke die keuze ook was, ik was het met haar eens. Haar keuze was mijn keuze. We waren één. We dachten hetzelfde... en we besloten wederom onze eigen weg te gaan. De eenzame.

(...) Alleen zag Igor mij niet als de reïncarnatie van zijn geliefde Nasja. Zijn begrip was dat van een eenvoudige boerenjongen uit Oezbekistan. Hij bleef om haar roepen, vooral als Linda zich zo ellendig voelde. Op een gegeven moment zaten we achter mijn werktafel en Igor probeerde iets van mij gedaan te krijgen, maar ik begreep hem niet. Hij noemde Nasja, wilde naar haar toe, en ik moest hem daarbij helpen. Waarom deed ik dat nou niet? Dat was toch zo geen enkel probleem? Ineens greep hij de telefoon en duwde die onhandig tegen mijn borst. “Ring ring Nasja,” zei hij.

Ik was stomverbaasd. Moest ik Nasja bellen?

(...) Heerst er bij jullie nu een soort vreugdestemming? Want zo voelt het. Er is iets heel, heel bijzonders gebeurd vannacht.

Ik droomde van jou, of beter, ik wàs bij jou. Of nòg beter: jij was bij mij.

Je kent dat wel als je ergens heengaat waar een geliefd iemand verblijft. B.v. een gevangenis, een gekkenhuis, een vakantiekamp, iets waar die persoon gedurende lange tijd verblijft (want dit zijn nogal vergelijkingen naast elkaar), en er is een open dag en de familie mag op bezoek komen en kijken hoe het er nu eigenlijk aan toe gaat.

Maar... wie is nu eigenlijk waar?

(...)

I did not believe because I could not see

Though you came to me in the night

When the dawn seemed forever lost

You showed me your love in the light of the stars

 

Cast your eyes on the ocean

Cast your soul to the sea

When the dark night seems endless

Please remember me

uit “Dante’s Prayer”
(words and music by Loreena McKennit)

(...) Nou zijn dit allemaal ‘kleine’ incidenten die u misschien niet overtuigen, maar ik ga u nu iets beschrijven dat moeilijk meer als een kleinigheidje afgedaan kan worden...

Behind the Scenes

In het boek komen diverse situaties aan bod die ik op deze plek graag zou willen toelichten met enkele teksten, illustraties en geluidsfragmenten.

Kosmische Steencirkel

Steencirkel

Linda vertelde mij dat iedereen ergens in de kosmos een plekje heeft, helemaal van jou, waar niemand je kan storen, tenzij je er toestemming voor geeft, waar je helemaal jezelf kunt zijn, waar je veilig bent en waar je heling kunt ontvangen.
Linda's plek is een steencirkel op een strand, blij vloed half in zee. De middelste steen wordt beschenen door het licht van de sterren, de Plejaden.

Maya Piramide in het oude Atlantis

Mayapyramide

Vliegend op kosmische vogels, op zoek naar een pijnstillend medicijn, reizend door de tijd, kwam ze terecht in Atlantis onder de golven, en werd daar behandeld door een priester met een grote Ankh.
Wat bijna geen pijnstiller lukte, lukte wel tijdens visualisaties... de pijn werd minder of verdween zelfs geheel.

Hieronder komen enkele geluidsfragmenten waarin Igor zich uit via Linda's stem.

Let op:
Voor de vele mensen zijn die Linda gekend hebben (familie, vrienden, collega's, leerlingen), kunnen deze fragmenten confronterend zijn. Wees je daarvan bewust, anders overvalt het je ineens haar stem te horen (waarin ook haar pijn weerklinkt), en dat is zeker niet de bedoeling.

Ze zijn wel heel bijzonder, en ook illustratief voor het boek.

De laatste opname bestaat uit een aantal gemonteerde fragmenten uit een gesprek en betreft Linda's normale stem.

Als... je gaat luisteren, beluister s.v.p. dat fragment als laatste, waarin Linda's karakter en lach in haar stem weerklinkt. Bovendien hoor je haar enkele dingen zeggen die direct op de inhoud van het boek van toepassing zijn. Zo hou je een positieve indruk over aan haar.

Geluidsfragment 1
Igor rebbelt druk voor zich uit

Geluidsfragment 2
Igor roept nasja... nasja bei uzbekija
Het volgende fragment is nogal heftig, want hierin weerklinkt Linda's pijn op niet mis te verstane wijze.

Bedenk, als je dit beluisterd hebt, dat dit nu achter haar ligt. Het was nodig, hoe bizar het ook klinkt, maar... het is geweest.
Laat het door je heen gaan, maar laat het daarna weer los.
Voel je omarmd en getroost, in de wetenschap dat het Linda en Wim, nu heel goed gaat.

Geluidsfragment 3
“ Kiemèsh keme mijbéka bijtos togtejéboch.
IJmesh spoike he spogpocht.
Hie mesh keme.
Uztabija hebe spagkija.
Hè...
Bijmas mija kespastia.
Bweès meke mjas bijéweg.
Uzmabe be stokje maiekeija”

Geluidsfragment 4
Montage van fragmenten van Linda's normale stem tijdens een gesprek in februari 2000

In het boek komt een briefje ter sprake dat veel verklaart over Igor.
Ik zal er hier niet verder op ingaan, maar wie het boek gelezen heeft zal het direct kunnen plaatsen. Hieronder is dus het oorspronkelijke briefje dat we ontvingen.

Mayapyramide